Felhívások

FELHÍVÁS DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

 

A Debreceni Egyetem tudományterületi doktori tanácsai és doktori iskolái – a tudományos képzés műhelyei támogatására elnyert TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 projekt terhére – pályázatot írnak ki doktorjelölti ösztöndíj elnyerésére.

Pályázatot nyújthatnak be a Debreceni Egyetem valamely doktori iskolájának végzős, III. éves doktorandusz hallgatói vagy az elmúlt két tanévben az egyetemen abszolutóriumot szerzett korábbi doktoranduszok.

A doktorjelölti ösztöndíj havi összege 120.000 Ft, időtartama 12 hónap (2012. szeptember 1- től 2013. augusztus 31-ig). Az elnyerhető ösztöndíjak várható száma: 50 (az egyes doktori iskolákban tervezett létszámról a doktori iskolák vezetői adnak tájékoztatást).

A pályázatokat az illetékes doktori iskola vezetőjéhez kell benyújtani. Pályázati határidő:
2012. június 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a pályázó személyes adatai és elérhetősége (név, Neptun kód, lakcím, telefonszám, e-mail);
- a doktorandusz abszolutórium (várható) megszerzésének dátuma;
- szakmai önéletrajz és publikációs lista;
- kutatási terv a doktorjelölti ösztöndíj időszakára;
- a doktori értekezés benyújtásának és a doktori védés várható időpontja;
- a témavezető ajánlása.

Amennyiben a pályázó korábban is részesült vagy jelenleg is részesül doktorjelölti ösztöndíjban, a pályázathoz csatolni kell egy beszámolót is az eddigi tevékenységről.

A doktorjelölti ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat az egyetemi doktori szabályzat
13.§-a tartalmazza (http://www.unideb.hu/portal/sites/default/files/doktszab2012febr.pdf).

 

Debrecen, 2012. május 7.

Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes,
az Egyetemi Doktori és Habilitációs          
Tanács elnöke